Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Για κάθε επιχείρηση είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει ένα σαφές οικονομικό πλάνο που προβλέπει τα έσοδα και τα έξοδα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το κέρδος και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη και η βιωσιμότητά της.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Mykonian Revenue συντάσσει:

  • Ετήσιο Προϋπολογισμό Εσόδων (Budget Revenue) και διαχείριση αυτών σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον αυτοματοποιημένο ‘Revenue Manager- RevPoint’.


  • Ετήσιο Προϋπολογισμό Λειτουργικών Εξόδων του ξενοδοχείου (Budget Opex) και Μισθοδοσίας Προσωπικού.


  • Εβδομαδιαία Αναφορά Πωλήσεων ( Weekly Sales Report).


  • Ετήσια Αναφορά Κερδών και Ζημιών του ξενοδοχείου ( Yearly P&L Report).


  • Αναφορά που περιλαμβάνει την απόδοση με βάση όλους τους ξενοδοχειακούς δείκτες (ADR , RevPar) ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έπειτα από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου.